Společnost TOSSINO, s. r. o., se sídlem Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 770 186, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.: 26689/R (dále jen “Prodávající”) jako správce osobních údajů, si vás tímto, jako tzv. dotčené osoby, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

 

1. Jaké osobní údaje o vás zpracovávají

Prodávající zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/EC (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen “Nařízení”), a dále v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Prodávajícímu poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu, přihlášením se k odběru newsletterů na webových stránkách shop.tonnyoravik.cz / tonnyoravik.cz či při reklamaci zboží). Jde o tyto osobní údaje:

• Jméno a příjmení
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo
• Adresa pobytu či doručovací adresa
• Heslo v zašifrované podobě
• Profilové informace jako věk a pohlaví

Prodávající dále zpracovává údaje, které o vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby. Jde o tyto údaje:

• IP adresa
• Soubory cookies
• Údaje o prohlížeči a zařízení
• Geografické údaje
• Údaje týkající se uskutečněných nákupů (např.: druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
• Případně jiný online identifikátor

Prodávající zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely, a v rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění těchto stanovených účelů.

2. Na jaké účely a na základě jakých právních titulů se vaše osobní údaje zpracovávají

 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží v e-shopu:
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
  • V přípravě tvorby objednávky Prodávající shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Poskytnutí těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně na vaši jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci a dále na kontaktování vaší osoby za účelem doručení objednaného zboží.
 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací:
  • Právním titulem ke zpracovávání osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Prodávajícího. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Prodávající osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu při reklamaci.
  • Při vyřizování reklamací Prodávající shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o zakoupeném zboží.
 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu:
  • Pokud se zaregistrujete jako uživatel webových stránek shop.tonnyoravik.cz, Prodávající zpracovává vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem ke zpracovávání je plnění smlouvy, resp. řízení za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.
  • V případě vedení zákaznického účtu Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje dotčené osoby v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště nebo doručovací adresa, heslo v zašifrované podobě, profilové informace jako věk a pohlaví, údaje týkající se uskutečněných nákupů (např.: druh a cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu).
 • Zpracování osobních údajů na zasílání newsletterů (obchodní sdělení):
  • V případě, že zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, Prodávající bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Vaše osobní údaje Prodávající začne zpracovávat až poté, co zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na webové stránce shop.tonnyoravik.cz a následně dokončíte tuto registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů v doručené e-mailové zprávě. Pokud nebude registrace výše uvedeným způsobem dokončena, vaše e-mailová adresa bude bez zbytečného odkladu odstraněna.
  • U stávajících zákazníků může Prodávající zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.
 • Zpracování údajů zákazníků se souhlasem na marketingové a obchodní účely:
  • V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude Prodávající zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případné jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Prodávajícího nebo třetích stran v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím všech prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e-mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.
 • Použití souborů cookies a analýza webových stránek:
  • V případě, že používáte webové stránky shop.tonnyoravik.cz, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které Prodávající na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, t.j. nabízení reklamy na základě vyhodnocení vašeho zájmu o zboží.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které navštívená webová stránka může odeslat do internetového prohlížeče, který je uloží ve vašem zařízení (počítači nebo v jiném zařízení s přístupem na internet, jako např. smartfón nebo tablet). Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference na určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

Na jaké účely se používají cookies?

Cookies pomáhají k vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies slouží zejména na:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi;
 • Zajištění bezpečného přihlášení, na ověřování uživatelů, na prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a na ochranu uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
 • Zapamatování obsahu nákupního košíku;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preference a požadavky návštěvníků;
 • Analýzu návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Nabízení reklamy na zboží podle zájmu uživatele.

Webová stránka shop.tonnyoravik.cz používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookies, tzv. “Relační cookies”, které jsou pouze dočasné a zůstávají uložené ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookies, tzv. “Permanentní cookies”, které zůstávají uložené ve vašem zařízení déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přejíždění z jedné webové stránky na druhou a odstraňují nutnost opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají vaše zařízení identifikovat, pokud znovu navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoli identifikovat vás osobně.

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. “cookies třetích stran”). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů však není možné jakkoli identifikovat vás osobně.

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem. V případě, že tak učiníte, můžete být nuceni manuálně nastavovat některé volby pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

3. Během jaké doby vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje Prodávající zpracovává v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů . Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb.z., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod k vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivované i objednávky.

V případě, že Prodávající zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelem nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů ze strany Prodávajícího pro jiné účely na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

4. Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup

Osobní údaje mohou být z důvodu naplnění výše popsaných účelů kromě Prodávajícího a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Prodávajícího. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje, si Prodávající pečlivě vybírá a svěřuje osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zabezpečení vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo dojít zejména k náhodnému či protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění odevzdaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou, či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Prodávajícího zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které Prodávající na tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby spojené s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobení jejich obsahu preferencím uživatelů);
 • osoby, které pro Prodávajícího zajišťují expedici zboží zákazníkem;
 • osoby, které na webových stránkách shop.tonnyoravik.cz umísťují prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizovanej podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), t.j. zejména osoby vykonávající prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu).

Prodávající je dále povinen některé vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudem nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů ze strany Prodávajícího

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte jako dotčená osoba následující práva:

 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracovávání na souhlasu založené, t.j. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies lze zamezit nastavením vašeho webového prohlížeče);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informace či osobní údaje, které se vás týkají, zda jsou nebo nejsou Prodávajícím zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím podle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení dat (právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby tyto osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Prodávající omezil zpracování, mimo jiné v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu Prodávající ověřuje správnost údajů nebo pokud by ze strany Prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich vymazání);
 • Právo na vymazání (právo požadovat, aby Prodávající vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mimo jiné pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Prodávajícím zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul na zpracování, nebo pokud by ze strany Prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo vznést námitku (právo požadovat, aby Prodávající přestal zpracovávat vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 800.

6. Jak můžete Prodávajícího kontaktovat

V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Prodávajícího písemně na adrese: TOSSINO, s. r. o., Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika nebo na e-mailové adrese: kontakt(a)tonnyoravik.cz.